Velvoittava vasu

Laitan tässä linkin jota kautta pääset lukemaan valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Suunnitelma tuli taustaksi paikallisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin jotka kaikki tulivat käytäntöön 1.8.2017 eli velvoittavat henkilöstöä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan varhaiskasvatusta yhtenäisin periaattein koko maassa.
Jokaisella kaupungilla on myös oma vasunsa, nekin löytyvät netistä.
Toivon kaikkien lukevan nämä perusteet koska jokaisella lapsella on oikeus hyvään päivähoitoon.

Tiedän että monet ajattelevat että säädösviidakon luku ei muuta mitään mutta tällä kertaa muuttaa, jokainen valveutunut vanhempi voi luettuaan tarkastella lapsensa/lapsiensa päiväkodin toimintaa ja jos siellä ei toteudu päivähoito säädösten mukaan sitä on oikeus vaatia.

Päiväkotihoito on paljon muutakin kuin leikkiä ja laulua, taustalla täytyy olla pedagoginen suunnitelma.
https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/varhaiskasvatus/103/0/lapsen_oikeus_hyvaan_varhaiskasvatukseen_uudistuksen_lahtokohtan

Kommentit

Suositut tekstit